Muutosten hallinta

Vaikeudet vievät jopa konkurssiin – tunnistatko merkit?

Vaikeudet vievät jopa konkurssiin – tunnistatko merkit?

Yrityksen on puututtava taloudellisiin vaikeuksiin mahdollisimman varhain.

|

Yritykset joutuvat harvoin vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin silmänräpäyksessä. Ongelmat kasaantuvat vähitellen kuukausien tai vuosien kuluessa.

Tilitoimistoissa nähdään vaikeuksia enteilevät merkit ensimmäisten joukossa.

– Ongelmat näkyvät tilitoimistolle jossain vaiheessa varmasti, yleensä viimeistään tilinpäätöstä tehdessä. Jos asiakasyrityksellä on jo maksuvaikeuksia, se monesti jättää esimerkiksi arvonlisäveron maksamatta tai ei maksa ennakonpidätyksiä ajallaan. Tilitoimistossa tämä nähdään kuukausiraportointia toteutettaessa, sanoo kauppatieteen maisteri, KLT Jouko Karttunen tilitoimisto Tiliaktiiva Oy – Helsingistä.

Se, mitkä merkit näkyvät ensimmäisenä, riippuu hänen mukaansa muun muassa suhdanteista ja toimialasta, yrityksen elinkaaren vaiheesta ja yrityskoosta. Tyypillisiä merkkejä ovat kannattavuuden heikentyminen, tilapäiset maksuvaikeudet ja tappiollisuus.

– Jos kyseessä on hyvin vakavarainen yritys, eivät sen rahat lopu heti, vaikka tappiota syntyy. Voi kestää vuosikausia ennen kuin maksuvalmius heikkenee niin paljon, ettei se enää selviä maksuistaan.

– Yksinkertaistaen voisi sanoa, että mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä nopeammin tappiollisuuden aiheuttamat maksuvaikeudet alkavat, Karttunen jatkaa.

Pitkään jatkuneet ja kasaantuneet maksuvaikeudet voivat johtaa lopulta maksukyvyttömyyteen. Kun kyseessä on osakeyhtiö, vaihtoehtoina ovat yrityssaneeraus, selvitystilan kautta tapahtuva purkaminen tai konkurssi yrityksen oman johdon tai velkojien aloitteesta.

Taloudelliset vaikeudet voivat olla seurausta toimialan murroksesta tai kysynnän heikkenemisestä, jolloin yritys esimerkiksi menettää tärkeitä asiakkaita tai edustuksia eikä saa uusia tilalle.

Tilausten väheneminen ajoi Y-Studion haastatteleman Timo Ruohion yrityksen vakaviin maksuvaikeuksiin. Lopullinen niitti oli liian suureksi riskiksi osoittautunut uudenlaisen koneen rakentaminen. Omistajat hakivat yrityksen konkurssiin 16 vuoden jälkeen.

Tunnista ongelmat ajoissa

Suomalaisyrityksistä 53 400:lla oli maksuhäiriömerkintöjä viime kesäkuun lopussa, kertoo Suomen Asiakastieto.

Elinkeinoelämän keskusliiton kesäkuussa 2015 julkaiseman kyselyn mukaan maksuvaikeuksia on laajasti varsinkin mikroyrityksillä ja teollisuudessa.

Jouko Karttunen huomauttaa, etteivät maksuvaikeudet aina johdu siitä, että yrityksen kannattavuus on heikko. Yritys on saattanut esimerkiksi tehdä investointeja liian innokkaaseen tahtiin.

Karttunen kehottaa tunnistamaan ongelmat riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin varhain. Ongelmien laajeneminen on pyrittävä estämään ja tilanne normalisoimaan. On pyrittävä pienentämään kuluja ja hankkimaan lisää tuloja.

– Yrittäjän pitäisi herätä toimimaan, ellei kyse ole esimerkiksi normaalista kausivaihtelusta. Tilitoimistoala on tyypillinen toimiala, jolla työt edelleen painottuvat kevääseen ja kesällä vedetään henkeä ja ladataan akkuja. Siksi kesäkuukaudet ovat useasti tappiollisia, mutta se ei tarkoita, että toiminta kokonaisuudessaan olisi sitä.

Karttunen neuvoo yrittäjiä seuraamaan kuukausittain yrityksen kannattavuutta. Muina oleellisimpina tunnuslukuina hän pitää liikevoittoa ja voittoa ennen veroja.

– Ennen kaikkea on seurattava maksuvalmiutta. Yhtäältä kuinka paljon rahaa lähtee ulos ja toisaalta paljonko rahaa tulee sisään aiemman kokemuksen tai tilauskannan perusteella arvioituna.

Karttusen mielestä vastoinkäymisten ei pidä antaa lannistaa, mutta on myös hyvä olla realisti.

– Jos yrittäminen käy ylivoimaiseksi, pitää olla rohkeutta lopettaa ja aloittaa alusta, jos voimia riittää. Konkurssi on täysin laillinen saneerauskeino. Tämä asia usein unohdetaan ja perusteettomasti syyllistetään konkurssin tehneitä.

Fakta

4 x Taloudelliset vaikeudet

Merkit. Kannattavuus heikkenee, toiminta alkaa olla tappiollista. Tätä seuraavat maksuvaikeudet. Pahimmillaan yritys ajautuu lopulta maksukyvyttömäksi. Merkit ovat huomattavissa kuukausittaisesta kirjanpidosta tai viimeistään tilinpäätöksestä.

Seuraa tunnusluvuista ainakin kuukausittain yrityksen kannattavuutta sekä tilinpäätöksestä liikevoittoa tai voitto ennen veroja. Tätäkin tärkeämpää on seurata jatkuvasti maksuvalmiutta ja pitää huolta siitä, että tilikauden aikana tulot ovat suuremmat kuin menot.

Omaa toimintaa voi myös verrata saman toimialan muiden yritysten tunnuslukuihin – kuitenkin kriittisesti ja kokoerot huomioiden.

Toimi riittävän ajoissa. Karsi kuluja, yritä saada lisää tuloja ja neuvottele maksujärjestelyistä ja -ajoista. Liian myöhään aloitetut toimenpiteet voivat johtaa esimerkiksi siihen, ettei yrityksen saneeraus onnistu.

Ole realisti ja tunnista, milloin päätä ei kannata enää hakata seinään. Joskus on uskallettava lopettaa yritystoiminta. Konkurssi ei ole rikos.